Välkommen!

Till mina patienter!

Tack för att ni gav mig förtroende att vara er läkare. Jag kommer att gå i pension i början av december 2022. 

Ni undrar kanske vad som händer nu.

Jag har från Region Skåne fått veta att det planeras att ni som patienter på min reumatologimottagning efter min pensionering, samt patientjournalerna, överförs till Reumatologisektionen Malmö/ Lund på Skånes universitetssjukhus, för fortsatt reumatologkontakt.

Jag kommer att medverka till att det sker på ett smidigt sätt. 

Ett politiskt beslut om det kommer kanske i november. 

Om jag får veta mer så meddelar jag på denna sida. 

Gabriela Olsson

Specialist i reumatologi